Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
home

Home

search

Odkryj

groups

Kadra

event

Terminarz

tag

Social Media

Informacja stowarzyszenia KS Unia Racibórz.

2 miesiące temu | 01.07.2022, 13:50
Informacja stowarzyszenia KS Unia Racibórz.

Zarząd Klubu Sportowego UNIA Racibórz zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2022 roku (czwartek) w Raciborzu na Stadionie przy ul. Srebrnej 12 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego UNIA. Obrady Walnego Zebrania rozpoczną się o godz. 18.00 w pierwszym

Porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania : Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji: - Mandatowo-Skrutacyjnej : Przewodniczącego i Sekretarza - Uchwał i Wniosków : Przewodniczącego i Sekretarza  5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania przez Komisję Mandatowo Skrutacyjną.

6. Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego UNIA Racibórz w 2020 roku.

7. Sprawozdanie finansowe Klubu za 2021 rok.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2021 roku.

9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

10. Przyjęcie sprawozdań, udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu oraz Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zebrania.

11. Przyjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu Sportowego Unia Racibórz.

12. Zakończenie Walnego Zebrania.

Podpisano:

Jarosław Rachwalski - Prezes Zarządu Klubu

Udostępnij
 

Sponsorzy i Partnerzy

Właściciel Miasto Racibórz
Unia & Biznes Sponsor Niebieski
Unia & Biznes Sponsor Biały